Renginių grafikas
logo renginiu planas
UTA
ugdymo turinio atnaujinimas
TŪM
Tūkstantmečio mokyklų programa
ĮTRAUKUSIS
Itraukusis ugdymas
PROFESINIS ORIENTAVIMAS
profesinis
Pagalba
Statistika
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Rekvizitai
Biudžetinė įstaiga
Savanorių g. 1, Zarasai, 32110
tel.: (8 385) 51785
el.p.: pedag.centras@zarasai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas: 195401994
Akreditacija
In English
logo anglu veliava
eValdžios vartai
UKRAINIEČIAMS
Zarasų ir Kraslavos rajonų pedagogai aptarė švietimo sistemos pokyčius
Zarasų (Lietuva) ir Kraslavos (Latvija) rajonų mokinius, mokytojus bei mokyklų vadovus sieja turiningas bendradarbiavimas nuo 2004 metų: kvalifikaciniai seminarai, bendri projektai, konferencijos, viktorinos, moksleivių darbų parodos, sportinės varžybos, gerosios patirties sklaida, mokymasis drauge kurti edukacines aplinkas... Laikas nestovi vietoje – šių Europos Sąjungos valstybių švietimo sistemoje vyksta pokyčiai. Šių metų spalio 14 dieną Zarasų švietimo centre Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos ekspertės Laimutės Lumbienės iniciatyva buvo surengtas seminaras „Švietimo sistema, ugdymo inovacijos Lietuvos ir Latvijos mokyklose“. Abiejų rajonų ugdymo įstaigų vadovai aptarė ugdymo(si) organizavimą mokyklose, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo būdus, mokytojų ir mokinių mokymui(si) naudojamas priemones, edukacines aplinkas,
Zarasų rajono ir Daugpilio miesto istorijos mokytojų bendradarbiavimas
Lietuvos ir Latvijos mokytojai pastaruoju metu vis labiau domisi vieni kitų švietimo politika, atskirų dalykų mokymo(-si) naujovėmis, problemomis ir pasiekimais. Zarasų rajono istorijos mokytojai, vadovaujami istorijos mokytojos ekspertės Rimutės Morozovienės, jau prieš pusantrų metų pradėjo glaudesnį bendradarbiavimą su Latvijos Respublikos Daugpilio miesto istorijos mokytojais. 2010 m. pavasarį dauguma Zarasų rajono ir Utenos miesto istorikų lankėsi Daugpilio 12-oje vidurinėje mokykloje. Tarptautiniame išvažiuojamajame seminare susitiko ir bendravo šios mokyklos ir mūsų rajono istorijos mokytojai, aiškinosi istorijos mokymo
Savanorystė ir profesinis pasirinkimas
Švietimo mainų paramos fondas, įgyvendindamas Euroguidance projektą Lietuvoje, bendradarbiaudamas su Eurodesk Lietuva ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), Vilniuje organizavo diskusiją - seminarą „Savanorystė ir profesinis pasirinkimas“. Įvertinus situaciją, kad savanoriška veikla jauniems žmonėms gali padėti renkantis profesinį kelią, Euroguidance projektas kartu su partneriais pakvietė diskusijai keletą profesinio informavimo taškų koordinatorių ir savanoriško sektoriaus specialistų. Seminare - diskusijoje dalyvavo SMM vyriausioji specialistė Aleksandra Sokolova.
Minčiai ir sielai
Žmogus - mąstanti, jaučianti, kurianti būtybė... Jūsų mintys, kūryba gali praskaidrinti kitų žmonių būtį, kasdienį gyvenimą nuspalvinti vaiskiomis spalvomis, leisti pasijusti savitu...
Skyrelis „Minčiai ir sielai“ yra skirtas mokytojams, mokiniams, tėveliams ir visiems Zarasų krašto žmonėms, kurie nori dalintis mintimis, pamąstymais, pasiūlymais, padedančiais kurti gėrį ir grožį ŽMOGAUS širdyje. Mintis, pasiūlymus siųskite mums el. paštu pedag.centras@zarasai.lt arba atneškite į švietimo centrą Savanorių g.1, Zarasai.

Šiuo metu prašome susipažinti su Vasilijaus Trusovo ir Giedrės Mičiūnienės kūryba.

Zarasų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Nadiežda Matušova
Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas
Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas, skirtas švietimo įstatymą papildančių teisės aktų (reglamentuojančių švietimo pagalbos teikimą ), aptarimui. Pasitarime dalyvavo ir pranešimus skaitė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius A.Puodžiukas (2011–2012 mokslo metų prioritetai ir svarbiausios veiklos kryptys), Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjas R.Zuoza (Švietimo pagalbos teikimas mokyklose), Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja G.Šeibokienė (Kas naujo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme?), Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja L.Žadeikaitė (Atnaujinto ugdymo turinio kryptys), Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė S.Strolaitė
Seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kompleksinius sutrikimus, ugdymas“
Š. m. rugsėjo 6, 7 bei 15 dienomis Zarasų švietimo centre vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomo Europos struktūrinių fondų projekto „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kompleksinius sutrikimus, ugdymas“. Seminaro lektorė – Ignalinos rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro Pedagoginio, psichologinio skyriaus logopedė, specialioji pedagogė metodininkė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiojo ugdymo lektorė-konsultantė Danutė Urbšienė. Seminare dalyvavo Zarasų rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai,
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ partnerių susitikimas
Zarasų švietimo centras partnerio teisėmis, dalyvauja projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. 2011 m. rugsėjo 7 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo UPC projekto vykdymo komanda, partnerių, švietimo centrų vadovai. Zarasų švietimo centrą susitikime atstovavo Nadiežda Matušova direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių. Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė UPC direktorius Giedrius Vaidelis. Susitikimo metu buvo pristatyti pasiekti rezultatai šių projekto veiklų: „Modelio kūrimas, įtraukiant įvairias interesų grupes“ (pranešėjas Vytautas Andrėkus), „Pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijų organizavimas“ (pranešėja Ramunė Korenkienė), „Pedagogų stažuotės Lietuvoje“ (pranešėja Roma Sausaitienė), „Supervizija“ (pranešėjos Dalia Beliukevičiūtė ir Laima Rubikaitė) ir „Peer coaching“ (pranešėjas Vaidas Jaška).