Profesinio orientavimo renginys „Ateities perspektyvos“
Parašė Administratorius· 2023-11-13 13:08
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistai vykdo profesinio orientavimo renginius ir konsultacijas. Stengiamasi į veiklas įtraukti įvairius partnerius, kad dalijantis gerąja patirtimi kartu būtų užtikrinama paslaugų įvairovė, pasiekti geresni rezultatai.
Lapkričio 9 dieną Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos aktų salėje IV klasių gimnazistai dalyvavo ugdymo karjerai renginyje „Ateities perspektyvos“, kuris buvo skirtas apžvelgti gimnazistų profesijos pasirinkimų galimybes baigus gimnaziją. Renginys organizuotas kartu su Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo Utenos jaunimo užimtumo skyriaus specialistais.

Išplėstos Naujienos
Pasirinkimų galimybes ir kelią joms įgyvendinti apžvelgė Zarasų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistė Jurgita Jablonskienė. Mokiniams pristatytos elektroninės svetainės: www.lamabpo.lt www.studijos.lt www.aikos.smm.lt www.kurstoti.lt kuriose galima rasti visas Lietuvoje aukštojo ir profesinio mokymo įstaigas, jų siūlomas studijų programas, stojamojo balo skaičiuoklę, aktualias naujienas, asmenybės tyrimo testus.
Norėdami išvykti studijuoti į užsienį mokiniai turėtų apsilankyti www.kastu.lt arba www.kalba.lt svetainėse. Čia gali patys pasirinkti šalį, universitetą ar kitą mokymo įstaigą, sužinoti apie anglų kalbos egzamino laikymą ar užsienio kalbų kursus. Šiose svetainėse galima užsiregistruoti individualiai konsultacijai ir tuomet priskirtas konsultantas padės pasirinkti šalį, aukštąją mokyklą, informuos, kokių dalykų įvertinimai yra svarbūs, kiek kainuoja studijos, pragyvenimas pasirinktoje šalyje, padės užpildyti ir išsiųsti reikiamus dokumentus.
Viena iš alternatyvų, baigus gimnaziją yra savanoriauti Lietuvoje arba užsienyje. Jaunimo savanoriškos tarnybos www.old.jrd.lt Eurodesk organizacijos www.zinauviska.lt ir Europos solidarumo korpuso https://www.solidarumokorpusas.lt/ svetainėse mokiniai gali susipažinti su savanoriavimo galimybėmis, pliusais ir minusais, rasti skelbimus, kviečiančius teikti paraiškas savanoriauti vienoje ar kitoje šalyje. Norintieji tapti pasieniečiais ar ugniagesiais, informaciją apie mokymus gali rasti šiose svetainėse: www.pasienietis.lrv.lt arba www.ugm.lrv.lt
Apžvelgtos ir kitos galimybės: eiti dirbti, savo lėšomis baigti kursus, registruotis Užimtumo tarnyboje ir mokytis siūlomų, aukštą pridėtinę vertę kuriančių, profesijų, atlikti savanorišką karinę tarnybą.
Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo Utenos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Kuzmickienė pristatė ateities perspektyviausias profesijas. Tai informacines ir ryšių technologijos, inžineriją ir gyvybės mokslai.
Specialistė supažindino susirinkusius su populiariausiais 2023 m abiturientų studijų krypčių pasirinkimais, „amžinomis“ ir nykstančiomis profesijomis, apžvelgė perspektyviausias profesijas skirtinguose Lietuvos regionuose. Įvardino sėkmingam karjeros kelyje reikalingiausius įgūdžius ir gebėjimus ir kompetencijas - mokytis visą gyvenimą, nes dabartiniame besikeičiančiame pasaulyje profesiją gali tekti keisti ne vieną sykį arba nuolat tobulintis. Lektorė palinkėjo didelės sėkmės renkantis savo karjeros kelią.
Skatiname visus mokinius ir jų tėvelius apsilankyti nurodytose svetainėse ir kuo anksčiau apsispręsti kokia profesija domina, kur ją galima įgyti, kokių dalykų įvertinimas lems sėkmę stojant ir kryptingai mokytis, kad įgyvendintumėte savo svajones.

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistė Jurgita Jablonskienė