Mokytojai mokosi ugdymo turinio atnaujinimo
Parašė Administratorius· 2023-11-09 16:56
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba toliau tęsia atnaujinto ugdymo turinio (UTA) įgyvendinimo mokyklose žingsnius. Ugdymo turinio atnaujinimas – viena iš prioritetinių Zarasų rajono švietimo sistemos krypčių.
Lapkričio 8 d. buvo organizuoti mokymai „Kompetencijomis grįstas ugdymas pamokoje“. Juos vedė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorė dr. Aušra Kazlauskienė. Mokymai vyko nuotoliniu būdu, po pamokų, kad kuo daugiau mokytojų galėtų dalyvauti. Į mokymus prisijungė 43 rajono pedagogai.

Išplėstos Naujienos
Atliepiant besikeičiančią situaciją švietime, mokytojai gilino kompetencijomis grįsto ugdymo sampratą, kuomet ugdymo tikslas nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į numatytas kompetencijas. Tad kyla iššūkis, kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas.
Lektorė pasidalino įvairių mokomųjų dalykų kompetencijų raiškos galimybėmis pamokoje, praktiniais pavyzdžiais, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę (tiek organizuojant pamoką, tiek vertinant, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir pan.).
Tikimės, kad šie mokymai įkvėps mokytojus sėkmingai taikyti naujoves savo profesinėje veikloje, įgalins juos kartu kurti unikalų ugdymo turinį pagal atnaujintų bendrųjų programų rekomendacijas.