Metodinė medžiaga, parengta remiantis Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema
Parašė Administratorius· 2023-08-28 13:24
Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistema (PEPIS) yra įrodymais pagrįsta trijų pakopų sistema skirta ugdymo įstaigos sistemos pokyčiams, turintiems įtakos mokinių pasiekimams. Pozityvaus elgesio palaikymo modelis skatina ugdymo įstaigas taikyti moksliniais tyrimais pagrįstus metodus, sprendžiant moksleivių elgesio problemas. Tinkamai įgyvendinta PEPIS padeda moksleiviams pasiekti geresnių socialinių ir akademinių rezultatų, mažina atskirtį bei didina mokyklos personalo efektyvumą. PEPIS akcentuoja išmatuojamus rezultatus, įrodymais pagrįstas praktikas, įgyvendinimo sistemas ir sprendimams priimti skirtus duomenis.
Daugiau informacijos apie Pozityvaus elgesio palaikymo sistemą galite rasti metodinėse rekomendacijose >>>>