Patvirtintos prioritetinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritys
Parašė Administratorius· 2023-01-04 15:34
Paskelbtos 2023-2025 metų prioritetinės pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sritys:
 • skaitmeninių kompetencijų stiprinimas,
 • kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas,
 • pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas,
 • ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų gerinimas,
 • lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimas.
 • Išsami informacija:
  https://www.nsa.smm.lt/2023/01/04/patvirtintos-prioritetines-pedagogu-kvalifikacijos-tobulinimo-sritys/>>>>


  Išplėstos Naujienos
  Pedagogų skaitmeninių kompetencijų stiprinimu siekiama veiksmingiau įgyvendinti ugdymo tikslus, efektyviau perteikti ugdymo turinį panaudojant skaitmeninį ugdymo turinį, priemones ir įrankius.

  Kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, stiprinimas susijęs su įtraukios, atviros ir bendradarbiaujančios mokyklos siekiniu. Jis apima nuostatų ir požiūrių kaitą, gebėjimą suvokti, atpažinti ir atliepti mokinių poreikius.

  Pilietinio ugdymo kompetencijų didinimas apima galimybę integruoti pilietiškumo ir nacionalinio saugumo pagrindus, medijų raštingumą, kritinio mąstymo ugdymą įvairių dalykų ugdymo procese ir bendroje mokyklos veikloje. Jis gilina supratimą apie pagrindines demokratijos vertybes ir jų puoselėjimą, valdžios ir piliečių tarpusavio bendradarbiavimą skatinant patriotiškumą, užtikrinant demokratiją ir nacionalinį saugumą.

  Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas apima galimybę kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, taikyti ugdymo mokslo ir praktikos sintezę.

  Lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimu siekiama stiprinti modernių vadovavimo strategijų plėtros ir pokyčių valdymo gebėjimus, dialogo kultūrą, ugdomosios veiklos kokybę, psichologinę gerovę, duomenimis grįstų sprendimų priėmimą, gerinti kolegialų grįžtamąjį ryšį, ugdyti profesinę tapatybę.