Zarasuose vyko V Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rajoninis etapas
Parašė Administratorius· 2022-12-20 13:30
Gruodžio 16 dieną Zarasų švietimo pagalbos tarnybos salėje 2022–2023 m. m. Lietuvos mokinių olimpiadų ir konkursų rajoninių etapų sezoną atidarė V Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada.
Šios olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes.
Olimpiadoje galėjo dalyvauti trijų amžiaus grupių moksleiviai: 5–7 klasių, 8–10 klasių ir 11–12 klasių mokiniai.
Išplėstos Naujienos
Šiemet norą dalyvauti išreiškė Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokiniai, Salako vaikų folkloro ansamblis „Saulala“, Zarasų kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Čiūta“.
Etninės kultūros olimpiada iš kitų olimpiadų skiriasi, pirmiausia, savo turiniu, kuris yra labai įdomus, įvairus ir tikrai naudingas moksleivių pasaulėžiūros ir tautinės savimonės formavimuisi. Moksleiviams sudaromos galimybės pristatyti savo etnokultūrinę veiklą – mokinio dalyvavimą etninės kultūros kolektyvuose, mokyklos ir vietos bendruomenių veikloje, koncertuose, projektuose, edukacinėje ir kraštotyros veikloje.
Visi atvykę mokiniai puikiai pasirodė atlikdami tiek teorines, tiek etnokultūrinės raiškos užduotis: skambėjo Zarasų krašto sutartinės ir atitariamos dainos, sukosi rateliai, aidėjo skudučių melodijos.
Pasirodymus stebėjo ir vertino kompetentinga komisija: Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Aurimas Gudas, etnografas Gintaras Andrijauskas, Zarasų švietimo pagalbos tarnybos karjeros specialistė Jurgita Jablonskienė.

Olimpiados nugalėtojais tapo:
5–7 klasių amžiaus grupėje:
I vieta – Augustė Trivalaitė, Salako vaikų folkloro ansamblis „Saulala“, mokytoja Danguolė Kisielienė.
II vieta – Milana Silina, Salako vaikų folkloro ansamblis „Saulala“, mokytoja Danguolė Kisielienė.
III vieta – Brigita Beniulytė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, mokytoja Diana Skvarčinskaitė.
IV vieta – Kornelija Trimonytė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, mokytoja Diana Skvarčinskaitė.

8–10 klasių grupėje:
I vieta – Kamilė Gimbickytė, Zarasų kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Čiūta“, vadovė Diana Skvarčinskaitė.
II vieta – Milena Semionovaitė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, mokytoja Diana Skvarčinskaitė.
III vieta – Rugilė Aksiutovaitė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, mokytoja Diana Skvarčinskaitė.

Dėkojame mokytojoms Danguolei ir Dianai už nenuilstantį darbą, diegiant etninės kultūros ir tautiškumo pagrindus mokiniams.
Tariame ačiū vertinimo komisijai už vertinimą, padrąsinantį žodį, patarimus dalyviams.
Visi dalyviai gavo Zarasų švietimo pagalbos tarnybos padėkas ir saldžias dovanėles.
Džiaugiamės visais mokiniais, kurie domisi etnine kultūra, savo gražia veikla puošia rajono ir šalies renginius, garsindami mūsų kraštą. Linkime ir toliau domėtis, tobulėti ir kitais metais vėl atvykti į etninės kultūros olimpiadą.
O pirmų-trečių vietų nugalėtojoms linkime kuo didžiausios sėkmės V Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados zoniniame etape.

Visiems gražių ir šiltų artėjančių žiemos švenčių!