Metodinė medžiaga integruotam gamtamoksliniam ugdymui 5-8 klasėse
Parašė Administratorius· 2022-10-10 18:16
Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje naujai viešinama metodinė medžiaga integralaus gamtamokslinio ugdymo tematika.
Metodinėje medžiagoje pateikti ilgalaikių planų, veiklos planų ir užduočių skirtingiems pasiekimų lygiams pavyzdžiai.
Medžiaga skirta mokykloms, pasirinkusioms 5–8 klasėse dirbti pagal Gamtos mokslų bendrąją programą (2022), tačiau gali būti naudinga ir kitoms mokykloms, kuriose 7–8 klasėse bus mokomasi atskirų biologijos, chemijos ir fizikos dalykų.
Metodinė medžiaga integraliam gamtamoksliniam ugdymui 5–8 klasėse>>>>