Profesinio orientavimo paslauga mokykloms
Parašė Administratorius· 2022-09-22 17:32
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos profesinio orientavimo sistemos reformą, siekiant gerinti profesinio orientavimo paslaugų prieinamumą mokyklose ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi, nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio vidurio Zarasų švietimo pagalbos tarnyboje darbą pradėjo dvi karjeros specialistės, kurios mokiniams teiks ugdymo karjerai, profesinio informavimo, profesinio konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose.