„Skaidrumo akademija“ mokytojams
Parašė Administratorius· 2022-09-22 11:50
„Skaidrumo akademija“ mokytojams – tikslinė programa, pagal kurią Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų mokytojai bei kitų sričių atstovai, turintys žinių ir kompetencijų mokinių antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje, keičiasi gerąja praktika.

Skaidrumo akademijos“ mokytojams koncepcija, uždaviniai, dalyvavimo formos ir registracija
ČIA>>>>

Tapk „Skaidrumo akademijos“ mokytojams mentoriumi, dalyviu arba bičiuliu!
Išplėstos Naujienos
Programą sudaro ciklai, iš kurių kiekvienas trunka vienus mokslo metus. Taip pat sudaryta galimybė į projektą įsijungti prasidėjus antram jo ciklui (sausio mėn.). Kiekvieno ciklo pabaigoje programos dalyviai gali įsivertinti pasiektą pažangą.

„Skaidrumo akademijos“ mokytojams programos organizatoriai nuolat teikia metodinę pagalbą, siekia užtikrinti keitimąsi gerąja praktika planuojant ir vykdant antikorupcinio sąmoningumo ugdymo veiklas bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose.

Programos tikslas: atsižvelgiant į išaugusį poreikį ugdymo įstaigose vykdyti įvairias veiklas, susijusias su moksleivių antikorupcinio sąmoningumo didinimu, siekiama paskatinti kryptingą antikorupcinio sąmoningumo ugdymo diegimą ugdymo įstaigose ir sukurti erdvę, kurioje mokytojai su „Skaidrumo akademijos“ pagalba galėtų tobulinti savo kompetencijas antikorupcinio sąmoningumo ugdymo srityje.

Programos uždaviniai: antikorupcinio sąmoningumo ugdymo tikslų išsikėlimas ir kryptys, antikorupcinio sąmoningumo ugdymo planavimas ir taikymas, antikorupcinio sąmoningumo ugdymui reikalingų žinių ir metodų stiprinimas, antikorupcinio sąmoningumo ugdymo pokyčio matavimas.

Tapk „Skaidrumo akademijos“ mokytojams mentoriumi, dalyviu arba bičiuliu!