Priešmokyklinio ugdymo pokyčiai
Parašė Administratorius· 2022-06-17 13:34
Raminta Rupšienė – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintoja – pasakoja:
Kaip keisis priešmokyklinio ugdymo vertinimas? Kodėl buvo reikalingi šie pokyčiai? Ką tėvai turėtų žinoti apie vaikų pasiekimus? Kaip tėvus įtraukti į vaiko ugdymo(si) stebėjimo procesą? Ar ne per anksti atsiranda pasiekimų lygių požymiai ir vaikų pasiekimų vertinimas?
INTERVIU>>>>
APRAŠAS>>>>