Rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Patirčių erdvės“ rinkinys
Parašė Administratorius· 2022-03-10 15:48
„PATIRČIŲ ERDVĖS“ RINKINYS IR JO PRIEDAI >>>>
Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ yra praktiniai patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams, kaip grupėje ar kitose erdvėse organizuoti įdomias, prasmingas, tikslingas, šiuolaikiškas ir į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotas veiklas, kurios padėtų vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje ir šitaip pasirengti mokytis mokykloje. Rekomendacijose daugiau dėmesio skiriama vaikų informatinio mąstymo, inžinerinio, gamtamokslinio, matematinio (STEAM) ugdymo pradmenims. Visa medžiaga yra viešinama Švietimo portalo metodinės medžiagos SAUGYKLOJE >>>> kurioje mokytojai gali rasti ir daugiau naudingos medžiagos organizuojant ugdymo procesą.