Pozityvios tėvystės mokymai
Parašė Administratorius· 2022-02-28 16:18
Mokymų pradžia 2022-03-09 nuo 16 val.

Zarasų švietimo pagalbos tarnyboje, Savanorių g. 1

Mokymai skirti tėvams, auginantiems vaikus nuo 3 iki 12 metų
Programą sudaro 10 kassavaitinių užsiėmimų. Vieno susitikimo trukmė 2 val.

Mokymai nemokami.

REGISTRACIJA https://forms.gle/xVWJQf4xMXKDsEp49>

arba Tel. 8 385 51785, pedag.centras@zarasai.lt

Pozityvios tėvystės mokymai – tai užsiėmimai šeimoms, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Pozityvios tėvystės įgūdžių užsiėmimų metu tėvai mokomi tinkamai atliepti vaiko poreikius – jie supažindinami su vaiko amžiaus tarpsnių ypatumais ir jų įtaka vaiko elgesiui, taip pat mokomi veiksmingų bendravimo su vaikais būdų (jausmų supratimas, jų valdymas, aktyvus klausymas, pagyrimai, konfliktų sprendimai), lavinami tėvų pozityvios disciplinos taikymo įgūdžiai (taisyklės, ribų nustatymas, draudimai). Užsiėmimų metu vyksta diskusijos, dirbama porose ir mažose grupelėse, rodomi ir aptariami video siužetai, aptariamos probleminės situacijos, naudojamas „minčių lietaus“ metodas, informacijos įsisavinimui ir žinių įtvirtinimui tėvai atlieka praktines užduotis.