NŠA parengė hibridinio mokymo analizę
Parašė Administratorius· 2021-09-16 18:47
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė leidinį „Hibridinio mokymo(si) / ugdymo(si) patirties analizė“, kuriame apžvelgiami šio ugdymo būdo privalumai, taikymo patirtis ir galimybės, pateikiamos rekomendacijos.
Analizėje pateikiama hibridinio ugdymo samprata bei užsienio šalių (Taivano, Estijos ir Pietų Korėjos) praktinės patirtys pandemijos COVID-19 laikotarpiu. Apžvelgiamas hibridinio ugdymo pristatymas Lietuvos žiniasklaidoje.
Pateikiami empirinio tyrimo rezultatai orientuoti į praktines mokytojų patirtis taikant hibridinį ugdymą. Analizuojami šio ugdymo privalumai mikro-, mezo- ir makro- lygmenyse, bei apžvelgiamos jo galimybių taikymo perspektyvos ne COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Pateikiamos rekomendacijos mokytojams ir mokyklų administracijoms.

Su leidiniu galite susipažinti NŠA tinklapyje ir Emokykla.lt