Lituanistai dalijosi ugdymo turinio naujovėmis
Parašė Administratorius· 2012-04-04 00:27
Kovo 29 d. Zarasų švietimo centre vyko rajono lituanistų seminaras „Lietuvių kalbos ugdymo turinio naujovių sklaida“. Jame dalyvavo 16 rajono lituanistų, aptarusių pačius naujausius mokymo metodus, būdus, pasidalijusių savo patirtimi, darbo sėkmėmis ir problemomis. Net penki lituanistai skaitė pranešimus. Seminarą pradėjo Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja Gitana Vasalauskienė, pristačiusi neseniai gimnazijoje su mokiniais vykusią konferenciją apie kultūros epochas, sroves, kryptis. Mokytoja aptarė, kaip buvo organizuojama veikla, kaip mokiniai dirbo, akcentavo, kad atvira pamoka apie sroves buvo skirta įvairių klasių mokiniams, norintiems pasikartoti ar ką nors nauja sužinoti apie antiką, viduramžius, renesansą, baroką, klasicizmą, romantizmą, švietimą, realizmą. Ši veikla ypač naudinga abiturientams, jau intensyviai kartojantiems išeitą kursą ir besiruošiantiems egzaminams. Taigi seminare dvi III gimn. klasės mokinės su pateiktimis pristatė vieną kultūros srovę- renesansą.

Išplėstos Naujienos
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokytoja Andželika Vitkūnienė kalbėjo apie „Refleksiją: efektyviausius pamokos apibendrinimo bei įtvirtinimo būdus“. Ji papasakojo, kaip keitėsi jos darbo metodika, kokių ji atrado galimybių plačiau išklausiusi seminarų ciklą, kur ir buvo kalbama apie refleksiją kaip apie atsigręžimą, mąstymą, susimąstymą, samprotavimą, atspindėjimą. Svarbu, kad buvo pateikta galybė pavyzdžių, kaip tai konkrečiai taikyti darbe. Manau, kiekvienas mokytojas tikrai tai apmąstys ir taps mokiniui partneriu, konsultantu, draugu, ne tik dalyko žinovu. Šiemet Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai labai pasisekė: ji dalyvauja „Kūrybinių partnerysčių“ projekto veikloje. Dabar gimnazija turi tyrinėjančios mokyklos statusą, o vėliau turėtų tapti kuriančia mokykla. Mokytoja Rūta Denafaitė pasakojo, kaip buvo dalyvauta konkurse, kokie kelti prioritetai, kaip gimnazija sugalvojo ir pastebėjo klasę, kuriai, tikimės, bus labai naudinga įsitraukti ir progresuoti visomis prasmėmis. Tikimasi, kad kils klasės savivertė, keisis niekam tikę elgesio būdai. Produktas, kuris gims dirbant su agentu,- miuziklo pastatymas. Apie „Kūrybinį rašymą: būdą išlaisvinti mintį“ kalbėjo mokytojas Vasilijus Trusovas, kurį laiką turintis galimybę mokytis, besisemiantis patirties Vilniaus universitete. Mokytojas kalbėjo apie rašymą kaip apie galimybę išsilaisvinti, išdrįsti ne tik rašyti, bet ir kalbėti. Pasakojo, kaip tai sekasi atlikti praktiškai. Net seminare pabandėme kurti, išlaisvinti savo mintis. Tokį kūrimą būtina komentuoti, galima nustatyti jo stilių, rasti menines priemones, išaiškinti emocines būsenas, aptarti užuominas. Kiekviename darbelyje galima rasti kažką ypatingo ir labai vertingo. Seminaro pabaigoje Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, šios programos vadovė Daiva Matijošienė plačiai pristatė tarptautinį projektą PISA, jo reikalavimus, aptarė pernykštį pagrindinio ugdymo patikrinimą, jo rezultatus ir užduotis, iškėlė problemas, silpniausiai mokinių mokamus dalykus. Seminaro pabaigoje buvo aptarti visi patys naujausi ir svarbiausi renginiai, veiklos, pasiruošimo egzaminams eiga. Mokytojams pristatyti naujausi internetiniai puslapiai, kuriuose galima rasti medžiagos, užduočių, net juose kurti ar mokytis. Šio seminaro medžiaga persiųsta visiems rajono lituanistams. Rajono metodinio būrelio pirmininkė Daiva Matijošienė Nuotraukos Gitanos Vasalauskienės