Rajone vyko mokinių etninės kultūros olimpiada
Parašė Administratorius· 2020-12-14 18:10
Gruodžio 11 d. Zarasuose vyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadą organizuoja Etninės kultūros globos taryba ir jos padaliniai etnografiniuose regionuose. Šių metų tema – kalendoriniai papročiai.
Zarasų rajono mokyklose, kaip ir daugumoje kitų šalies savivaldybių, etninės kultūros dalykas atskirai nėra dėstomas. Pagal turimas sąlygas bei galimybes, mokytojai integruoja šio dalyko pagrindines temas į ugdymo turinį, moko jo būreliuose.
Šiais metais olimpiados rajoniniame etape, sulaukėme dalyvių iš Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos. Juos ruošė muzikos mokytoja metodininkė Diana Skvarčinskaitė
Išplėstos Naujienos
. Šie mokiniai tikri etnokultūros mylėtojai. Su mokytoja Diana jie dalyvauja folkloro kolektyve „Čiūta“, sėkmingai pasirodė folkloro festivalyje „Zalvynė“, atstovauja rajoną etnokultūros konkursuose ir šventėse.
Pasirengti ir dalyvauti renginyje nebuvo paprasta. Olimpiados sąlygos ir jos užduočių turinys iš mokinių reikalavo kompleksinių šios srities gebėjimų, nes susidėjo iš dviejų dalių: etnokultūrinio pažinimo testo bei etnokultūrinės kūrybinės raiškos gebėjimų demonstravimo. Karantino sąlygos neleido organizuoti renginio, tad ši olimpiada vyko virtualiai. Dalyviai parengė ir įrašė praktines užduotis. Ačiū dalyviams, kurie ir įrašams pasipuošė gražiais tautiniais drabužiais. Kol mokiniai atliko etnokultūros pažinimo testą, vertinimo komisija vaizdo susitikime stebėjo ir vertino dalyvių įrašus.
Mokiniai stebino savo kūrybiniais sugebėjimais – išraiškingai kalbėjo aukštaitiška tarme, pasakojo savo krašto pasakojimus, grojo devynstygėmis aukštaitiškomis kanklėmis, dainavo daugiabalses sutartines.
Olimpiados dalyvius vertino Zarasų švietimo pagalbos tarnybos sudaryta olimpiados vertinimo komisija.
Darbas buvo labai nelengvas, nes visi dalyviai labai stengėsi ir puikiai pasirodė. Bet reikėjo išrinkti tris nugalėtojus, iš kurių I ir II vietų laimėtojai vyks į zoninį etapą.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Zarasų rajone yra etnokultūrą mylinčių ir ją puoselėjančių mokinių. Didžiulį ačiū tariame mokytojai Dianai Skvarčinskaitei, kuri įkvepia mokinius meile gimtojo krašto kultūrai, skatina juos dalyvauti renginiuose ir dalintis etnokultūros lobiais su visais.
Dėkojame vertinimo komisijai: pirmininkui Zarasų kultūros centro direktoriui Aurimui Gudui, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiajai specialistei Jurgitai Jablonskienei.
Dėkojame šauniesiems olimpiados dalyviams. Linkime visiems mokiniams domėtis ir pamėgti savo krašto, savo šalies kultūrą. O olimpiados pirmosios ir antrosios vietos nugalėtojoms Kamilei ir Rugilei – sėkmės zoniniame Aukštaitijos regiono etape.
Būkime sveiki.

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos informacija