Pradinis ugdymas šiandien
Parašė Administratorius· 2012-03-19 17:27
Kovo 15 d. Vilniuje buvo pristatytas naujas, ES struktūrinių fondų remiamas, pradinio ugdymo tobulinimui skirtas projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“. Projekto viešinimo konferencijoje dalyvavo komanda iš mūsų rajono: Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos pedagogės N. Ragauskienė, E. Naprienė, Zarasų savivaldybės administracijos kultūros ir švietimo skyriaus vyr.specialistė K. Kazancevienė ir Švietimo centro metodininkė L. Mikitienė. Konferencijos metu išklausyti įdomūs ir naudingi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo R. Ališausko, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus metodininkės V. Vaicekauskienės, Vilniaus Universiteto profesoriaus A. Bagdono, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projekto metodinės veiklos vadovės R.Dudzinskienės pranešimai. Patį projektą išsamiai pristatė projekto vadovė A. Rudienė. Pasak jos, projektas sukurs realias

Išplėstos Naujienos
galimybes mokytojams pasižiūrėti į ugdymą ne tik kaip į darbą, bet ir kaip į meną, išlaisvinantį vaikų kūrybines galias. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai per projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ mokysis, kaip ugdymo turinį pritaikyti skirtingų ugdymosi poreikių vaikams, kurs patrauklų ir motyvuojantį mokymosi procesą, vaikų kūrybiškumą skatinančią aplinką. Kaip rodo 2010 m. atliktas tyrimas „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ir specialiųjų pedagogų nuomonė apie IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymą pradinėse klasėse“, tik 10 proc. pradinių klasių mokytojų naudoja interaktyvius mokymosi metodus, skatina savarankišką mokinių mokymąsi ir tyrinėjimus. Siekiant projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ tikslų, mokymuose dalyvaus ne atskiri pedagogai, o visa mokyklos komanda: pradinių klasių mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, vadovai. Taip pat drauge su mokyklos komanda kvalifikaciją tobulins ir savivaldybių švietimo padalinių specialistai. Šie mokymai bus ilgalaikiai. Šiuo metu jau atrinkta 18 mokyklų iš Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Molėtų, Prienų, Panevėžio ir kitų rajonų. Sukaupusios patirties šios mokyklos, naudodamos besimokančių mokyklų tinklų metodiką, į mokymosi procesą įtrauks dar 40 mokyklų, taip užtikrindamos projekto idėjų sklaidą Lietuvoje. Projekto metu bus parengta kompiuterinių mokymo priemonių, vertingos metodinės medžiagos, padėsiančios pradinio ugdymo specialistams ugdyti gebėjimus ir kompetencijas, kurių reikia šiandienos visuomenėje. Projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ vykdo Ugdymo plėtotės centras. Jis finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Trejus metus truksiančio projekto vertė – daugiau nei 7 mln. Lt. Daugiau informacijos galite surasti : http://www.upc.smm.lt/projektai/tobulinimas/ Zarasų švietimo centro informacija