Romualdas Pučekas – metų mokytojas
Parašė Administratorius· 2012-03-10 21:57
Metų mokytojo premija apdovanota Romualdo Pučeko, Zarasų rajono Dusetų meno mokyklos dailės mokytojo eksperto veikla. Mokytojo R. Pučeko parengti mokiniai pelnė laureatų vardus įvairiuose tarptautiniuose ir Lietuvos vaikų piešinių konkursuose, moksleivių darbų parodos dažnai eksponuojamos Dusetų dailės galerijoje, Zarasų krašto muziejuje, Zarasų kultūros centre, Rokiškio muziejuje, Zarasų ir Dusetų bibliotekose, įvairiose šventėse ir mugėse. Pedagogas išugdė tokius žinomus menininkus, kaip Alvydas Stauskas, Eugenijus Raugas, Rimvydas Daužvardis ir kiti.

Išplėstos Naujienos
Mokytojo iniciatyva Dusetų meno mokykloje (tuo metu muzikos mokykloje) įkurtas dailės skyrius. Romualdas Pučekas yra ne tik kūrybingas, darbštus ir talentingas pedagogas, padedantis atsiskleisti jauniems talentams, bet ir profesionalus dailininkas, vienas iš Dusetų dailės galerijos įkūrimo iniciatorių, surengęs 19 personalinių parodų, aktyviai dalyvauja grupinėse parodose, pleneruose. Profesionalia veikla dailininkas aktyviai prisideda apie Dusetų kultūrinio įvaizdžio formavimo: sukūrė dvi skulptūras Dusetų skulptūrų parkui, kuria logotipus, profesionaliais patarimais, darbais padeda miesto institucijoms organizuoti kultūrinius renginius. Dėkojame mokytojui Romualdui Pučekui už dalijimąsi savo kūrybos ir dvasios lobiais su mokiniais, kolegomis mokytojais, kuriant šviesą, gėrį, Žmogų ateities. Sveikindami Metų mokytojo apdovanojimo proga, linkime gražių, skaidrių, lyg pavasario versmė dienų. Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją