Gyvenimo įgūdžių formavimas Dusetų lopšelyje – darželyje „Sartukas“
Parašė Administratorius· 2011-06-01 23:24
Dusetų lopšelyje – darželyje „Sartukas“ susirinko rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogai į seminarą „Gyvenimo įgūdžių formavimas per ugdomąją veiklą“. Seminare dalyvavo Zarasų savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Kristina Biržinytė.
Pranešimus rengė ir skaitė Dusetų lopšelio- darželio„Sartukas“ direktorė Jaroslava Amirjan, auklėtoja Audronė Matiukienė, Zarasų mokyklos - darželio „Lakštingala“ direktorė Irena Bagdanavičienė. Jų pranešimus papildė darželio auklėtiniai, vadovaujami meninio ugdymo pedagogės Sigitos Gudonienės.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, pažymima, kaip svarbu ugdyti savarankišką, konstruktyviai mąstančią asmenybę, formuoti konkretų gebėjimą veikti.

Išplėstos Naujienos
Neatsitiktinai ugdymo įstaigai keliami reikalavimai padėti vaikui atrasti identiškumą ir mokyti branginti gyvenimą, tenkinti saugumo, prieraišumo, meilės, dėmesio ir pagarbos poreikius. Mūsų pareiga išmokyti vaikus būti laimingais, mokėti džiaugtis. Didžiausią įtaką vaikui daro šeima. Tėvai sąmoningai ar nesąmoningai moko vaikus kaip reaguoti į stresą, kitus negatyvius reiškinius, bendravimo su aplinkiniais įpročius. Ikimokyklinė įstaiga prisideda prie įpročių ugdymo. Todėl reikia numatyti konkrečius uždavinius, kaip lavinti bei ugdyti vaiką, įtraukti tėvus, kad būtų užtikrintas ugdymo vientisumas.
Seminare buvo trumpai pristatytas vaikų lopšelio – darželio „Sartukas“ vykdomas projektas „Kad sveiki būtų vaikai“. Visas ikimokyklinių įstaigų pedagoges sužavėjo tvarka, švara vaikų grupėse ir teritorijoje, o ypač sudarytos puikios sąlygos mažųjų auklėtinių ugdymui ir lavinimui.

Metodininkė Laima Mikitienė