Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei
Parašė Administratorius· 2011-06-06 16:18
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros turimi išorės vertinimo duomenys suponuoja prielaidą, kad šiandienos mokyklose vadybiniai sprendimai ne visuomet turi įtakos mokyklos ugdymo ir mokymosi kokybei. Tai rodo, kad mokyklų vadovai dažniau prioritetus teikia ne ugdymo procesui, bet įvairioms kitoms mokyklos veikloms. Tačiau šalyje yra pavyzdžių, kad gera vadyba ir lyderystė kuria gerai organizuotą, susitelkusią bendruomenę ir į mokinio ugdymąsi orientuotą mokyklą. Tokia geroji 8 mokyklų praktika yra atrasta mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo metu ir publikuojama video filme „Atrask sėkmę“.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, koordinuodama mokyklų veiklos kokybės išorės ir vidaus vertinimo procesus, atrado ir daugiau geros praktikos pavyzdžių, kurie yra skleidžiami serijoje „Į pagalbą mokyklai“, t.y. filmuotų pamokų aplankuose.


Išplėstos Naujienos
Labai svarbu, kad Lietuvos pedagoginė bendruomenė bei plačioji visuomenė susipažintų su šiais leidiniais ir juos naudotų kaip mokomąją medžiagą kvalifikacijos tobulinimui.
Gerosios darbo patirties sklaidos seminaras vyko ir Zarasų švietimo centre. Jį vedė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros lektorės, Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja Laima Gudaitė ir Mokymų ir išorės vertintojų akreditavimo skyriaus vedėja Vida Kamenskienė. Seminaras buvo skirtas savivaldybės įvairaus lygmens švietimo darbuotojų mokymuisi. Tai viena iš naujesnių veiklos tobulinimo formų, kur rajono švietimo įstaigų vadovai galėjo išanalizuoti savo mokyklos vadybos įtaką ugdymo proceso tobulinimui ir išsiaiškinti gerosios patirties panaudojimo galimybes.

Švietimo centro metodininkė Laima Mikitienė
Nuotraukose — akimirkos iš seminaro.