Ikimokyklinio amžiaus vaikų (3–6 m.) ugdymas karjerai: prielaidos, programa, užsiėmimų aprašai
Parašė Administratorius· 2020-04-29 18:08

Pasaulio pedagogai ir psichologai sutaria, kad ugdymas karjerai prasideda jau ankstyvoje vaikystėje (3–6 metų).
Šioje srityje mes esame kelio pradžioje: kol kas trūksta teorinių, metodinių darbų praktinių rekomendacijų.
Bent iš dalies šiai spragai užpildyti LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS siūlo šią metodinę priemonę, kurioje rasite ugdymo karjerai psichologines didaktines prielaidas, parengtą šio amžiaus vaikams ugdymo karjerai programą ir – kas labai svarbu ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogams – metodines rekomendacijas (aprašus) praktiniams užsiėmimams.

METODINĖ PRIEMONĖ