Ugdymas nuotoliniu būdu
Parašė Administratorius· 2020-03-18 17:58

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (2020-03-16 Nr. V-372)

Pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje.