Vyko forumas „Suaugusiųjų mokymasis: rezultatai ir perspektyvos“
Parašė Administratorius· 2019-11-21 18:33
Jau 20-tąjį kartą Lietuvoje vyksta suaugusiųjų mokymosi savaitė, kuri vienija šalies besimokančius suaugusius. Šių metų savaitės tema – „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“.
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba kiekvienas metais organizuoja renginius, skirtus šiai savaitei ir kviečia visus rajono gyventojus burtis ir veikti drauge.
Lapkričio 20 dieną sukvietėme rajono savivaldybės administracijos atstovus, įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis, kurie dirba suaugusiųjų švietimo srityje į bendrą forumą – diskusiją „Suaugusiųjų mokymas: rezultatai, perspektyvos“. Jo metu siekėme rajono bendruomenę, vykdančią suaugusiųjų švietimą, pasidalinti patirtimi, aptarti veiklas, pamąstyti apie ateities planus.
Forumą atidarė ir moderavo Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Gintarė Laurikėnienė. Į renginį atvyko ir sveikinimo žodį tarė Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Švietimo ir kultūros skyriaus mentorius Stanislovas Kaulavičius. Jie apžvelgė Zarasų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo aktualijas, pasidžiaugė gražiomis iniciatyvomis šioje veiklos srityje.

Išplėstos Naujienos
Džiaugiamės atvykusiais svečiais: tai Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovas Giedrius Steponavičius ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė Arūnė Taunytė.
Giedrius Steponavičius pristatė neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklę šalyje, koordinavimo regionuose aktualijas ir svarbą. Arūnė Taunytė kalbėjo apie tai, kad būtina atliepti visų visuomenės grupių poreikį mokytis. Vykdant suaugusiųjų švietimo veiklas, labai svarbu ir socialinės kompetencijos. Buvo įdomu sužinoti, kaip Arūnės Taunytės padedami, suaugusieji kuria lėles, mokosi bendravimo, savęs pažinimo ir saviraiškos.
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Nadiežda Matušova apžvelgė suaugusiųjų švietimo koordinavimo Zarasų savivaldybėje aktualijas. Kvietė pasvarstyti, kaip galime kiekvienas prisidėti prie suaugusiųjų poreikių stebėjimo ir tenkinimo, veiklos sklaidos ir bendruomeniškumo stiprinimo.
Mūsų rajone vyksta daug renginių, kuomet neformaliai mokosi ir kuria suaugusieji. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė pristatė įdomias veiklas, kurias biblioteka gali pasiūlyti suaugusiems tiek Zarasų mieste, tiek bibliotekos filialuose seniūnijose. Puiki ir inovatyvi materialinė bazė, kvalifikuoti specialistai siūlo ir įgyvendina veiklas, kurios atliepia šių dienų poreikį, padeda įgyti naujų kompetencijų.
Zarasų profesinės mokyklos atstovės Lilija Zajančkauskienė ir Aurelija Vaitonienė papasakojo apie jų mokykloje vykdomą suaugusiųjų mokymą, kalbėjo apie būsimas naujas programas, kurios kvies visus norinčius įgyti naujų profesinių įgūdžių.
Zarasų meno mokyklos direktorė Sigita Keršienė pristatė naujas suaugusiųjų mokymosi programas, kurios atsirado atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus. Suformuotos grupės, kuriose suaugusieji praktiškai mokosi dailės paslapčių.
Ignalinos visuomenės sveikatos biuro Zarasų skyriaus specialistė Sigita Komkienė pasidžiaugė, kad su Švietimo pagalbos tarnyba vyksta glaudus bendradarbiavimas, mokant suaugusiuosius sveikos gyvensenos, vykdant įvairias sveikatinimo programas bei teikiant prevencinę pagalbą rajono žmonėms.
Zarasų krašto muziejaus atstovas Vasilijus Trusovas kalbėjo apie vykdomas veiklas ir pasiūlos įvairovę. Deja, kartais sunkiau sukviest dalyvius, nei suorganizuoti patį renginį.
Zarasų Trečiojo amžiaus universiteto dalyviai pasidžiaugė, kad Zarasuose vyksta daug ir įdomių renginių bei mokymų. Labai svarbus yra paties žmogaus nusiteikimas ir noras dalyvauti bei daugiau sužinoti.
Renginio diskusijose akcentuotos svarbiausios problemos: gyventojų mokymosi poreikių įvertinimas, motyvacijos mokytis skatinimas, finansavimas, formalios ir praktinės koordinavimo dalių suderinimas.
Šio forumo metu stengėmės diskutuoti ne tik apie sunkumus ir problemas, kurios labai gerai žinomos, bet ir ieškoti bendrų sprendimų bei bendradarbiavimo galimybių.
Dėkojame visiems atvykusiems ir pasidalinusiems savo įžvalgomis.
Buvimas drauge, mokymasis drauge, veikimas drauge yra bendruomeniškumo pamatas. Tikime, kad bendros mūsų visų pastangos ir toliau kvies ieškoti mokymosi žavesio ir suteiks papildomų galių gyventi ir veikti kartu.

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos informacija