Nelik vienas, kai tau sunku
Parašė Administratorius· 2018-09-25 17:12
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba 2017-2018 m. vykdė veiklas pagal projektą „Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityse“, finansuojamą Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
Buvo vykdomi mokymai, konsultacijos, rengiama Zarasų rajono savivaldybės savižudybių prevencijos 2018-2021 metų programa ir priemonių planas, reagavimo į savižudybių riziką algoritmai, sudaroma savižudybių prevencijos komisija, rengiamas jos reglamentas. Rajone 180 asmenų baigė savižudybės atpažinimo ir reagavimo mokymus. 60 asmenų dalyvavo mokymuose pagal „ASIST“ programą. Tai – dviejų dienų savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai, kurių tikslas – įgalinti dalyvius atpažinti savižudybės riziką ir suteikti būtiną pagalbą užtikrinant saugumą. 120 rajono gyventojų baigė mokymus pagal „SafeTALK“ programą. Tai – keturių valandų mokymai, kurie padeda dalyviams geriau suprasti savižudybių problemą ir į ją tinkamai reaguoti.

Išplėstos Naujienos
Mokymuose dalyvavo įvairių tikslinių grupių atstovai: pedagogai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, policijos, priešgaisrinės apsaugos, globos namų darbuotojai, visuomenės sveikatos, socialinės paramos skyriaus specialistai, globėjai, visuomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti asmenys.
Mokymų dalyviai įgijo įgūdžių, kaip atpažinti savižudybės riziką, kaip pradėti pokalbį su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę ir kur nukreipti asmenį tęstinės pagalbos. Savižudybių prevencijos „ASIST“ ir „SafeTALK“ mokymus vedė lektoriai sertifikuoti pagal „Living Works Education“ standartizuotų mokymų programas.
Buvo vykdomos grupinės ir individualios konsultacijos įvairioms tikslinėms grupėms savižudybių prevencijos vykdymo savivaldybėje, savižudybių prevencijos komisijos sudarymo, prevencijos programos ir priemonių plano rengimo ir įgyvendinimo, mokymų ir kt. klausimais. Konsultacijas vykdė psichologai, sertifikuoti pagal Europos atitinkamus standartus ir kiti specialistai, turintys patirtį savižudybių prevencijos vykdymo srityje.
Parengta ir patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės savižudybių prevencijos 2018-2021 metų programa ir priemonių planas, reagavimo į savižudybių riziką algoritmai, sudaryta savižudybių prevencijos komisija, patvirtintas jos reglamentas. Patvirtintoje Zarasų rajono savivaldybės savižudybių prevencijos 2018-2021 metų programoje ir priemonių plane numatytos priemonės užtikrinsiančios tolimesnį savižudybių prevencijos rajone vykdymą.
Projekte pradėtos veiklos, mokymai, konsultacijos, informacijos atnaujinimas ir sklaida bus vykdomos ir toliau. Jau vyko supervizijos krizių valdymo komandos nariams, asmenims, kurie tiesiogiai dirba su žmonėmis ir kurių veikla yra numatyta „Reagavimo į savižudybių riziką Zarasų rajone“ algoritmuose. Mokymus ir konsultacijas vedė Valija Šap, sertifikuota psichologė klinikinėje ir sveikatos srityje, savižudybių prevencijos įgyvendinimo Kupiškio raj. savivaldybėje darbo grupės koordinatorė.
Nė vienas iš mūsų nesame apsaugoti nuo sunkių išgyvenimų ar krizinių periodų. Neviltis, bejėgiškumas, nepakeliamas liūdesys aplanko daugelį, tačiau, net jei situacija atrodo beviltiška, visuomet yra būdų, kaip tai pakeisti. Nebūtina viso to išgyventi vienam, nes Jūs turite galimybių gauti pagalbą, yra žmonių, kurie nori ir gali Jums padėti sunkiu momentu.
Informacija, kur galima kreiptis pagalbos rajone ir šalyje skelbiama savivaldybės administracijos, Zarasų švietimo pagalbos tarnybos http://www.sczarasai.lt/f-veikla/pagalba.pdf, ugdymo įstaigų ir kitose internetinėse svetainėse.

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos informacija