Projektas „Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas 2018 m. Zarasų rajono savivaldybėje“
Parašė Administratorius· 2018-07-02 17:48
Gyvenimo padiktuota tiesa, kad vaikai turi augti šeimose, o ne vaikų namuose, įgyja pagreitį. Dalintis savo namų šiluma ir atiduoti širdies dalelę svetimam vaikui pasiryžta vis daugiau zarasiškių. Zarasų krašto žmonės rimtai domisi globos ir įvaikinimo tema.

Tobulinant globos procesą svarbu neužmiršti ir pačių globėjų psichologinės sveikatos bei energijos išteklių. Nieko nuostabaus, kad žmonėms, skiriantiems daug pastangų padėti kitiems, ir patiems prireikia pagalbos. Globėjai šiuo atveju ne išimtis. Tik tuomet, kai pagalba bus numatyta ne tik globotiniams, bet ir globėjams, galėsime kalbėti apie pilnavertį globėjų įsitraukimą į globos komandą ir kokybišką globos procesą.

Tam tikslui Zarasų švietimo pagalbos tarnyba vykdo projektą „Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas 2018 m. Zarasų rajono savivaldybėje“.
Projekto tikslas – tęsti nuoseklias globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir tęstinės pagalbos jiems teikimo paslaugas. Projekto rėmuose teikiamos paslaugos esamiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – nemokamos psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, palaikymas ir palydėjimas pagal poreikį, pagalba sprendžiant vaiko elgesio iššūkius, dėl vaiko elgesio ir emocijų sunkumų; dėl vaiko ir globėjų ar įtėvių tarpusavio santykių; dėl vaiko sunkumų mokykloje ir namuose; dėl paauglystės krizių.
Išplėstos Naujienos
Taip pat, organizuojamos nemokamos savipagalbos grupės. Ši grupė skirta globėjams ir įtėviams, kurie augina be tėvų globos likusius vaikus.
Globojami vaikai taip pat turės galimybę turiningai leisti laiką dienos stovykloje „Mano pasaulis“, kurios metu bus ugdomas vaikų kūrybiškumas, savarankiškumas, sudaromos galimybės bendravimui ir saviraiškai, jausmų pažinimui ir tinkamai jų raiškai. Pramogaudami Sky parke vaikai turės galimybę išbandyti jiems naujas veiklas, patirti teigiamų emocijų, plėsis vaikų pažinimo ribos.
Vykdydami projektą siekiame atkreipti dėmesį ir numatyti pagalbos globėjams mechanizmus, stebint jų fizinę ir psichologinę sveikatą, teikiant emocinį palaikymą, specialistų pagalbą.

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos informacija