Informacija tėvams arba vaiko atstovams, jei vaikas vartoja alkoholį ar narkotikus
Parašė Administratorius· 2018-05-02 17:57
Vienas iš pagalbos būdų – Ankstyvosios intervencijos programa.

Ankstyvosios intervencijos programa – tai planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas nepilnamečiams asmenims nuo 14 m. (vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga elgsena).

Dalyvavimas nemokamas ir konfidencialus.

Programos dalyvių registraciją vykdo Zarasų švietimo pagalbos tarnyba. (Savanorių g. 1, Zarasai) Kontaktiniai duomenys: pedag.centras@zarasai.lt arba tel. 8 385 51785

Programą sudaro: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai ir baigiamasis pokalbis.
Išplėstos Naujienos
Praktinių užsiėmimų trukmė ir skaičius skirstomi atsižvelgiant į grupės dydį, poreikius bei kitas svarbias aplinkybes.
Dalyvavimas nepertraukiamas ir registruojamas.
Asmenims, dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti šią programą, gaunant individualią konsultaciją.
Asmenims, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą programoje su vėliau sudaroma grupe. Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai.

Asmuo, ketinantis dalyvauti Programoje, registruojasi pats arba jį registruoja atstovai, pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildydami rašytinį prašymą.

Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas:
(spausti čia)

Video medžiaga (spausti čia)
.