GIMK mokymai socialiniams darbuotojams
Parašė Administratorius· 2018-02-07 19:36
Vykstant institucinės globos pertvarkai Lietuvoje, bendradarbiaujant su Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, prasidėjo globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo programa (GIMK) rajono socialiniams darbuotojams.
Juos veda atestuotos socialinės darbuotojos Ina Bardinskienė ir Genovaitė Vadaišienė.
Dalyviai išklausys GIMK programos temas apie globėjų ir įtėvių programą, komandinį darbą, atvirą kalbėjimą su įvaikintu ar globojamu vaiku, apie raidos poreikių tenkinimą, ryšius, netektis, savivertę, auklėjimą ir pastovių ryšių stiprinimą. Sužinos apie tai, ką vaikas jaučia, kaip mąsto ir kaip jam padėti, geriau pažins tėvų globos netekusio vaiko poreikius, svajones, interesus.
Dalyvaujantys mokymų programoje turės galimybę geriau pažinti save, įvertins savybes, kuriomis gali didžiuotis ir kokios yra jų stipriosios pusės.
Tikime, jog bendradarbiaudami su specialistais, gerindami komandinį darbą, rasime geriausius sprendimus dirbant su šeimomis ir vaikais.
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos informacija