Zarasų švietimo pagalbos tarnyba pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityse“
Parašė Administratorius· 2018-02-05 18:52
Projektas „Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityse“ bus įgyvendintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 2017 metų lapkričio 24 dieną pasirašyta finansavimo sutartimi Nr. S-329. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo ir Zarasų rajono savivaldybės lėšomis.
Projekto metu vyks konsultacijos ir mokymai apie tai, kaip sukurti sistemą, kuri padėtų atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai į ją reaguoti. Vasario mėnesį prasidės konsultacijos savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovams, kurie priima sprendimus, dirba su įvairiomis gyventojų grupėmis savižudybių prevencijos programos parengimo ir įgyvendinimo klausimais. Bus kuriamas informacijos viešinimo planas, metodinė bei informacinė medžiaga.
Mokymai vyks tikslinėms grupėms, kurių darbo specifika susijusi su bendravimu: mokytojams ir kitiems ugdymo įstaigų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojams, bendruomenių atstovams, policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnams, bibliotekos ir kultūros darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams.

Išplėstos Naujienos
Bus vykdomi mokymai pagal ASIST programą visų tikslinių grupių atstovams, kurie galėtų suteikti pirmąją pagalbą apie savižudybę svarstantiems žmonėms. Mokymus baigs 60 asmenų. Įvairiose įstaigose, bendruomenėse turėsime po 1-2 žmones, baigusius ASIST mokymus ir galinčius suteikti pirmąją pagalbą į suicidą linkusiems žmonėms.
Mokymus, pagal safeTALK programą, baigs 120 dalyvių iš visų tikslinių grupių. Jie išmoks atpažinti savižudybės riziką ir nukreipti asmenis link profesionalios pagalbos. Įstaigose bus safeTALK ir ASIST programas baigusių žmonių, kurių tarpusavio bendradarbiavimas padės suteikti tinkamą pagalbą.
Mokymus ir konsultacijas ves lektoriai, sertifikuoti pagal „Living Works Education“ standartizuotų mokymų programas ir kiti specialistai, dirbantys savižudybių prevencijos srityje.

Projekto koordinatorė Zarasų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Nadiežda Matušova