Savanorystė ir profesinis pasirinkimas
Parašė Administratorius· 2011-10-03 14:00
Švietimo mainų paramos fondas, įgyvendindamas Euroguidance projektą Lietuvoje, bendradarbiaudamas su Eurodesk Lietuva ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), Vilniuje organizavo diskusiją - seminarą „Savanorystė ir profesinis pasirinkimas“. Įvertinus situaciją, kad savanoriška veikla jauniems žmonėms gali padėti renkantis profesinį kelią, Euroguidance projektas kartu su partneriais pakvietė diskusijai keletą profesinio informavimo taškų koordinatorių ir savanoriško sektoriaus specialistų. Seminare - diskusijoje dalyvavo SMM vyriausioji specialistė Aleksandra Sokolova.

Išplėstos Naujienos
Renginio tikslas – suteikti dalyviams informaciją ir pakviesti abiejų sektorių atstovus pasidalinti savo veikos patirtimi, įvertinti savanoriškos veiklos reikšmę renkantis profesiją, ugdant asmenybę ir apsvarstyti , kaip abu sektoriai galėtų papildyti ir paskatinti vienas kitą. Seminaro metu išklausėme įdomius pranešimus: „Profesinio informavimo tikslai ir siekiai dirbant su jaunimu; PIT specialisto tikslai ir siekiai“ (pranešėja Aurelija Naseckaitė, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos profesinio konsultavimo koordinacinio centro vadovė), „Savanorystės formos ir galimybės“(Evaldas Rupkus, Eurodesk Lietuva programos vadovas), „Savanorystė per karjeros prizmę“(Lina Danienė, Swedbank Tvarios veiklos vadovė), „Savanorystės nauda jaunam, žmogui“(pranešėja Neringa Kurapkaitienė). Dalyviai galėjo savo mintis ir problemas išsakyti dirbant grupėse. Renginio metu išsakytas nuomones, pozicijas, idėjas, organizatoriai apibendrins ir parengs gaires profesinio informavimo ir savanoriško sektoriaus atstovams, kurios bus išplatintos kitiems Lietuvos specialistams. Zarasų švietimo centro metodininkė, PIT koordinatorė savivaldybėje Laima Mikitienė