Edukacinė išvyka į Trakus
Parašė Administratorius· 2011-05-25 21:20
Zarasų švietimo centro darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo, metodinėje veikloje. Gegužės 17 dieną centro darbuotojai vyko į edukacinę išvyką - Trakų švietimo centrą.
Edukacinės išvykos tikslas – skatinti darbuotojų bendradarbiavimą, dalintis gerąja profesine patirtimi, projektinės veiklos subtilybėmis.
Nuvykę į Trakų švietimo centrą buvome šiltai sutikti direktorės Nijolės Licevičienės. Bendravome su Trakų švietimo centro darbuotojais, apžiūrėjome renovuotas patalpas. Konferencijų salėje vyko dalykinis susitikimas, kurio metu Trakų švietimo centro direktorė supažindino su centro veikla. Buvome maloniai nustebinti sužinoję, kad Trakų švietimo centras vykdo formalųjį suaugusiųjų švietimą. Direktorė pristatė projektinę, pedagoginės – psichologinės tarnybos veiklą, metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitas veiklas. Trakų švietimo centras vykdo kelis projektus, kurie skirti visai rajono bendruomenei, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir kt.

Išplėstos Naujienos
Projektinės veiklos vykdymui pritaria ir remia rajono savivaldybė, ugdymo įstaigos, kitos organizacijos. Trakų švietimo centras yra sudaręs su ugdymo įstaigomis kvalifikacijos tobulinimo ir lėšų naudojimo sutartis. Įdomi Trakų kolegų metodinės veiklos patirtis.
Mintimis apie Zarasų švietimo centro veiklą dalijosi direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių Nadiežda Matušova, metodininkai, PPT specialistai.
Pasidaliję veiklos patirtimi su Trakų kolegomis aplankėme Lietuvos Respublikos Seimą. Čia susitikome su zarasiškiais dirbančiais Seime. Bendravome su Seimo nariu Algimantu Dumbrava, Atkuriamojo Seimo nariu Petru Papovu, Seimo komitetų ir komisijų patarėju Rolandu Juknevičiumi. Taip pat susitikome su Seimo pirmininkės pavaduotoju Česlovu Juršėnu. Aptarėme įstatymų taikymo problemas, susipažinome su Seimo narių, frakcijų veikla, stebėjome Seimo posėdį.
Edukacinės išvykos dalyviai dėkingi už dalijimąsi patirtimi, nuoširdumą Trakų švietimo centro direktorei N. Licevičienei, Seimo nariams A.Dumbravai, Č.Juršėnui, zarasiškiams P. Papovui ir R. Juknevičiui už priėmimą bei malonų bendravimą.

Švietimo centro informacija