Seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kompleksinius sutrikimus, ugdymas“
Parašė Administratorius· 2011-09-19 21:21
Š. m. rugsėjo 6, 7 bei 15 dienomis Zarasų švietimo centre vyko Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomo Europos struktūrinių fondų projekto „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra“ seminaras „Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kompleksinius sutrikimus, ugdymas“. Seminaro lektorė – Ignalinos rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro Pedagoginio, psichologinio skyriaus logopedė, specialioji pedagogė metodininkė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro specialiojo ugdymo lektorė-konsultantė Danutė Urbšienė. Seminare dalyvavo Zarasų rajono švietimo įstaigų specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai,

Išplėstos Naujienos
PPT specialistai. Seminaro dalyviai susipažino su autistiškų vaikų ugdymo ypatumais, pagilino turimas žinias apie autizmą, jo paplitimą, atsiradimo priežastis, mokėsi atpažinti autizmą, susipažino su autistiškų vaikų įvertinimo metodikomis. Seminare buvo pristatyti naujausi Lietuvos Respublikos specialiųjų poreikių asmenų ugdymą reglamentuojantys teisės aktai, aptartos specialiojo ugdymo aktualijos Lietuvoje, pristatyta geroji Jungtinės Karalystės, Danijos bei Olandijos darbo su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis patirtis. Zarasų švietimo centro informacija Nuotraukos Laimos Mikitienės