Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ partnerių susitikimas
Parašė Administratorius· 2011-09-12 22:05
Zarasų švietimo centras partnerio teisėmis, dalyvauja projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. 2011 m. rugsėjo 7 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo UPC projekto vykdymo komanda, partnerių, švietimo centrų vadovai. Zarasų švietimo centrą susitikime atstovavo Nadiežda Matušova direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių. Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė UPC direktorius Giedrius Vaidelis. Susitikimo metu buvo pristatyti pasiekti rezultatai šių projekto veiklų: „Modelio kūrimas, įtraukiant įvairias interesų grupes“ (pranešėjas Vytautas Andrėkus), „Pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijų organizavimas“ (pranešėja Ramunė Korenkienė), „Pedagogų stažuotės Lietuvoje“ (pranešėja Roma Sausaitienė), „Supervizija“ (pranešėjos Dalia Beliukevičiūtė ir Laima Rubikaitė) ir „Peer coaching“ (pranešėjas Vaidas Jaška).

Išplėstos Naujienos
Be to, buvo aptartos nuo š. m. rudens pradedamos įgyvendinti naujos veiklos, tai: „Projekto vykdytojo ir partnerių institucijų darbuotojų mokymai“ (pranešėja R. Korenkienė) ir „Mini mokymai“ (pranešėja Rasa Šavareikaitė), jų tolesnė vykdymo eiga. Projekto vadovė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė pristatė projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ II etapą ir trumpai aptarė planuojamas šio etapo veiklas. Plačiau apie projektą galima sužinoti www.sczarasai.lt skyrelyje „Partneriai“, UPC, „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“.
Švietimo centro informacija