Rajono pradinių klasių mokytojai mokėsi taikyti „Antrojo žingsnio“ programą mokykloje
Parašė Administratorius· 2011-08-22 15:30
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės projektą „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas. Viena šio projekto veiklų yra prevencinių, socialinius ir emocinius įgūdžius ugdančių programų rengimas ir įgyvendinimas. Paramos vaikams centre jau trečius metus vykdoma davusi puikių rezultatų ir nesudėtinga mokytojams naudoti programa „Antras žingsnis“ („Second Step“). Švietimo centrui bendradarbiaujant su SPPC ir Paramos vaikams centru buvo sudaryta galimybė rajono pradinių klasių mokytojams dalyvauti „Antro žingsnio“ programos taikymo mokyklose mokymuose.

Išplėstos Naujienos
Programa „Antras žingsnis“ – tai socialinius ir emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Programos esmė – mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus ir problemas, suprasti savo elgesio pasekmes. Programa „Antras žingsnis“ remiasi trimis pagrindiniais socialiniais gebėjimais: empatija arba atjauta, impulsų kontrole bei problemų sprendimu, pykčio valdymu. Šių socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi, modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei gaunant teigiamus mokytojos pastiprinimus. „Antro žingsnio“ programa moko vaikus kaip susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Mokymų metu dvidešimt rajono pradinių klasių mokytojų mokėsi kaip naudotis programa, kaip ją įgyvendinti mokykloje. Aiškinosi, kokios galimos kliūtys, klausimai gali kilti programos vykdymo eigoje. Mokymus vedė lektorės Jolanta Sagatytė ir Renata Zigmantavičienė. Mokytojams, baigusiems 24 val. mokymus, išduoti pažymėjimai suteikiantys teisę dirbti su „Antro žingsnio“ programa. Mokykloms perduotos priemonės, su kuriomis mokymus baigę mokytojai dirbs savo klasėje. Mokytojai su medžiaga gavo Mokytojo vadovą, kuris primins esminius socialinio-emocinio ugdymo dalykus. Mokymai organizuoti valstybės projekto „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas“ lėšomis. Projektą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Švietimo centro informacija