BMT2 komandos seminaras Zarasų švietimo centre
Parašė Administratorius· 2011-06-22 10:58
Zarasų švietimo centre birželio 20 dieną vyko trečiasis, paskutinysis, seminaras rajono BMT2 „tinkliuko“ komandoms. Jo tema – „Vertinimas, įsivertinimas. Besimokanti mokykla“. Į seminarą atvyko Zarasų „Ąžuolo“, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijų, Zarasų „Santarvės“ pradinės, Turmanto pagrindinės bei Zarasų žemės ūkio mokyklų komandos. Seminaro tikslas – tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo gebėjimus, įsivertinti veiklos BMT2 projekto „tinkliuke“ sėkmę.
Seminaro lektorių grupė iš Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos dalijosi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo patirtimi ir kvietė kartu ieškoti iškylančių problemų sprendimų, aptarė mokyklos ir komandos veiklos įsivertinimo tikslus ir būdus. Seminaro programą pristatė ir veiklą aptarė Zarasų švietimo centro metodininkė Laima Mikitienė. Andželika Vitkūnienė, pristatydama grupinio darbo metodą „Stalelis“,

Išplėstos Naujienos
skatino mokytojus iškelti ir fiksuoti aktualius vertinimo klausimus. Mokinių vertinimo analizę, vadovaujantis Nacionalinės mokinių vertinimo agentūros duomenimis, pateikė Rimutė Morozovienė, o teorinę medžiagą ir praktinę užduotį apie vertinimo tipus seminaro klausytojams pateikė Eglutė Bernatonienė. Pranešimus apie mokinių pasiekimų vertinimą Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinėje mokykloje parengė ir skaitė Rimutė Morozovienė bei Gintautas Kerpiškis. Kavos pertrauka šįkart buvo panaudota racionaliai – vyko „Idėjų kavinė“, kurios metu mokytojai fiksavo savo idėjas aktualiausiais šiuo metu švietimo klausimais. Pateikusios savo problemos sprendimo „Sėkmės kelius“, rajono BMT2 „tinkliuko“ komandos atsisveikino iki rudens.
Šalies mokyklose „tinkliukas“ dar tik „mezgasi“, o Zarasų rajone jau vykdoma aktyvi veikla: dalijamasi patirtimi, bendraujama, keliamos ir siaurinamos problemos, surengti trys seminarai. Zarasų Pauliaus Širvio mokyklos BMT2 komandos iniciatyva suburtas 6-ių mokyklų „tinkliukas“.

Andželika Vitkūnienė, mokytoja, BMT2 komandos narė