Renginių grafikas

Rekvizitai
Biudžetinė įstaiga
Savanorių g. 1, Zarasai, 32110
tel.: (8 385) 51785
el.p.: pedag.centras@zarasai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas: 195401994
eValdžios vartai
Skambinkite
Pagalba
Statistika
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Konferencija ,,Gerosios patirties sklaida – netradicinių, neformalaus ugdymo priemonių diegimas ugdant socialiai aktyvų ir atsakingą, naujovėms imlų jauną žmogų“
Birželio 17 d. Zarasų švietimo centre vykusioje konferencijoje „Gerosios patirties sklaida – netradicinių, neformalaus ugdymo priemonių diegimas ugdant socialiai aktyvų ir atsakingą, naujovėms imlų jauną žmogų“, kurią vedė projektų vadovas Zigmas Nagys, buvo pristatyta internetinės svetainės „Drąsinkime ateitį“ dabartis.
„Drąsinkime ateitį“ šiandien – tai sėkminga neformalaus ugdymo priemonė. Lietuvos mokyklose projektas įgyvendinamas jau penkerius metus. Be „Sėkmės pamokų“ – susitikimų su žymiais, nusipelniusiais žmonėmis, kurie įrašomi į mokyklos „Garbės galeriją“ – „Drąsinkime ateitį“ įgyvendina pilietiškumą ir patriotiškumą, verslumą, kūrybiškumą ir asmeninę iniciatyvą skatinančius projektus.

Tarptautinis seminaras-praktikumas „JUDĖK 2011“
Šių metų birželio 3 dieną įvyko tarptautinis seminaras-praktikumas „JUDĖK 2011“. Seminaro programą parengė Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas Algirdas Buičenka. Jis ne tik šaunus kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjas, mokytojas konsultantas, vedantis įvairius sporto renginius bei seminarus, bet jau daugelį metų sėkmingai vadovauja rajono kūno kultūros mokytojų ir trenerių metodiniam būreliui. Mokytojas ekspertas — vienas geriausių kūno kultūros mokytojų Lietuvoje.
Gausiai susirinkusius seminaro - praktikumo dalyvius sveikino Zarasų rajono savivaldybės meras Arnoldas Abramavičius, Sporto centro direktorius Arūnas Zavackas, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių Nadiežda Matušova.

BMT2 komandos seminaras Zarasų švietimo centre
Zarasų švietimo centre birželio 20 dieną vyko trečiasis, paskutinysis, seminaras rajono BMT2 „tinkliuko“ komandoms. Jo tema – „Vertinimas, įsivertinimas. Besimokanti mokykla“. Į seminarą atvyko Zarasų „Ąžuolo“, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijų, Zarasų „Santarvės“ pradinės, Turmanto pagrindinės bei Zarasų žemės ūkio mokyklų komandos. Seminaro tikslas – tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo gebėjimus, įsivertinti veiklos BMT2 projekto „tinkliuke“ sėkmę.
Seminaro lektorių grupė iš Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos dalijosi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo patirtimi ir kvietė kartu ieškoti iškylančių problemų sprendimų, aptarė mokyklos ir komandos veiklos įsivertinimo tikslus ir būdus. Seminaro programą pristatė ir veiklą aptarė Zarasų švietimo centro metodininkė Laima Mikitienė. Andželika Vitkūnienė, pristatydama grupinio darbo metodą „Stalelis“,
Metodinė išvyka į Ignaliną
Birželio 8 d. Zarasų švietimo centro PPT specialistų komanda buvo išvykusi į Ignalinos švietimo centrą, kur vyko Utenos apskrities PPT specialistų ir vadovų metodinė diena. Renginyje dalyvavo PPT specialistai ir vadovai iš Anykščių, Molėtų, Utenos bei Visagino. Ignalinos švietimo centro direktorė Rimutė Šiaudinienė skaitė pranešimą „Ignalinos r. PMMMC veiklos organizavimas“. Specialioji pedagogė, logopedė Danutė Urbšienė pasidalino įspūdžiais iš kelionių ir skaitė pranešimą „Inkliuzinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje, Danijoje ir Olandijoje“. Po to darbas vyko grupėse.

Olimpiados ir konkursai baigėsi – sėkmės kiekvienam
Šešis mėnesius – nuo gruodžio iki gegužės – Zarasų švietimo centre intensyviai dirbo rajoninių olimpiadų ir konkursų dalyviai. Gabiausi rajono mokyklų mokiniai atliko biologijos ir istorijos testus, sprendė matematikos ir fizikos uždavinius, rašė rašinius, diktantus ir esė, programavo ir filosofavo bei atliko kitas užduotis.
Į olimpiadas ir konkursus atvyko 459 gabiausi mokyklų mokiniai iš 10 rajono ugdymo įstaigų. 2010-2011 m. m. buvo organizuota 13 respublikinių olimpiadų rajoninių etapų, 4 konkursai, 6 rajoninės olimpiados, tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2011“, pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“.
Daugiausiai mokinių dalyvavo 44-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (39) ir Lietuvos mokinių technologijų olimpiados (31) rajoniniuose etapuose,

Projekto „Lyderių laikas“ edukacinių knygų pristatymas
Šių metų gegužės 27 dieną, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinėje mokykloje, įvyko šios mokyklos pedagogų kolektyvui ir kitų rajono švietimo įstaigų bendruomenėms skirtas projekto „Lyderių laikas“ edukacinių knygų pristatymas. Renginyje buvo pristatytos keturios knygos: Goleman D., Boyatzis R., McKee A. „Lyderystė. Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą“, Robbins S. P., „Kaip vadovauti žmonėms“, Robert Slater, „29 Jacko Welcho lyderystės paslaptys“ ir K. Ludeman, E. Erlandson, „Alfa sindromas “. Knygas pristatė dvi šaunios pedagogės – praktikės iš Kauno Vilija Demjanova ir Gitana Liaudinskienė.
Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros turimi išorės vertinimo duomenys suponuoja prielaidą, kad šiandienos mokyklose vadybiniai sprendimai ne visuomet turi įtakos mokyklos ugdymo ir mokymosi kokybei. Tai rodo, kad mokyklų vadovai dažniau prioritetus teikia ne ugdymo procesui, bet įvairioms kitoms mokyklos veikloms. Tačiau šalyje yra pavyzdžių, kad gera vadyba ir lyderystė kuria gerai organizuotą, susitelkusią bendruomenę ir į mokinio ugdymąsi orientuotą mokyklą. Tokia geroji 8 mokyklų praktika yra atrasta mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo metu ir publikuojama video filme „Atrask sėkmę“.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, koordinuodama mokyklų veiklos kokybės išorės ir vidaus vertinimo procesus, atrado ir daugiau geros praktikos pavyzdžių, kurie yra skleidžiami serijoje „Į pagalbą mokyklai“, t.y. filmuotų pamokų aplankuose.

Konkurso „300 ežerų ralis: lenktyniauk trasoje, o ne gatvėje“ nugalėtojai
Gegužės mėn. 14 d. baigėsi „300 Lakes Rally“ organizatorių antrus metus iš eilės kartu su Zarasų švietimo centru vykdomas piešinių konkursas „300 ežerų ralio” tematika, kuriame dalyvauja Zarasų rajono mokyklų mokiniai. Šįsyk piešinių tema buvo „300 ežerų ralis: lenktyniauk trasoje, o ne gatvėje“. Ralio organizatoriai iš piešinių atrinko dešimt labiausiai konkurso temą ir sąlygas atitinkančius vaikų piešinius. Birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną – gražiausių piešinių autoriams atiminimo dovanėles įteikė VšĮ „Automotoprojektai“ direktorius, „300 ežerų ralis“ organizatorius Audrius Gimžauskas.


Gyvenimo įgūdžių formavimas Dusetų lopšelyje – darželyje „Sartukas“
Dusetų lopšelyje – darželyje „Sartukas“ susirinko rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogai į seminarą „Gyvenimo įgūdžių formavimas per ugdomąją veiklą“. Seminare dalyvavo Zarasų savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Kristina Biržinytė.
Pranešimus rengė ir skaitė Dusetų lopšelio- darželio„Sartukas“ direktorė Jaroslava Amirjan, auklėtoja Audronė Matiukienė, Zarasų mokyklos - darželio „Lakštingala“ direktorė Irena Bagdanavičienė. Jų pranešimus papildė darželio auklėtiniai, vadovaujami meninio ugdymo pedagogės Sigitos Gudonienės.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, pažymima, kaip svarbu ugdyti savarankišką, konstruktyviai mąstančią asmenybę, formuoti konkretų gebėjimą veikti.
Projekto „Lyderių laikas“ edukacinių knygų pristatymas
Šių metų gegužės 2 dieną, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje vyko Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos, Dusetų meno mokyklos ir kitų rajono mokyklų bendruomenėms skirtas projekto „Lyderių laikas“ edukacinių knygų pristatymas. Renginyje buvo pristatytos keturios knygos: Stephen R. Covey „ 8-asis įprotis: tobulybės link“, Lee Iacocca, Catherine Whitney „Kur dingo visi lyderiai?“,. Stephen R. Covey „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai“ ir Stephen R. Covey. „Pasitikėjimo greitis“.
Knygas pristatė VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškosios vidurinės mokytklos direktoriaus pavaduotoja, edukologijos magistrė, lietuvių kalbos mokytoja Dalia Krasauskienė ir Giedrius Žukauskas – edukologijos magistras, VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos efektyvaus mąstymo centro vadovas. Tarptautinis E. De Bono kūrybinio mąstymo treneris, vedantis seminarus Lietuvoje.
Edukacinė išvyka į Trakus
Zarasų švietimo centro darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo, metodinėje veikloje. Gegužės 17 dieną centro darbuotojai vyko į edukacinę išvyką - Trakų švietimo centrą.
Edukacinės išvykos tikslas – skatinti darbuotojų bendradarbiavimą, dalintis gerąja profesine patirtimi, projektinės veiklos subtilybėmis.
Nuvykę į Trakų švietimo centrą buvome šiltai sutikti direktorės Nijolės Licevičienės. Bendravome su Trakų švietimo centro darbuotojais, apžiūrėjome renovuotas patalpas. Konferencijų salėje vyko dalykinis susitikimas, kurio metu Trakų švietimo centro direktorė supažindino su centro veikla. Buvome maloniai nustebinti sužinoję, kad Trakų švietimo centras vykdo formalųjį suaugusiųjų švietimą. Direktorė pristatė projektinę, pedagoginės – psichologinės tarnybos veiklą, metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitas veiklas. Trakų švietimo centras vykdo kelis projektus, kurie skirti visai rajono bendruomenei, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir kt.