Renginių grafikas

Rekvizitai
Biudžetinė įstaiga
Savanorių g. 1, Zarasai, 32110
tel.: (8 385) 51785
el.p.: pedag.centras@zarasai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas: 195401994
Pagalba
Statistika
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ partnerių susitikimas
Zarasų švietimo centras partnerio teisėmis, dalyvauja projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. 2011 m. rugsėjo 7 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo UPC projekto vykdymo komanda, partnerių, švietimo centrų vadovai. Zarasų švietimo centrą susitikime atstovavo Nadiežda Matušova direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių. Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė UPC direktorius Giedrius Vaidelis. Susitikimo metu buvo pristatyti pasiekti rezultatai šių projekto veiklų: „Modelio kūrimas, įtraukiant įvairias interesų grupes“ (pranešėjas Vytautas Andrėkus), „Pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijų organizavimas“ (pranešėja Ramunė Korenkienė), „Pedagogų stažuotės Lietuvoje“ (pranešėja Roma Sausaitienė), „Supervizija“ (pranešėjos Dalia Beliukevičiūtė ir Laima Rubikaitė) ir „Peer coaching“ (pranešėjas Vaidas Jaška).
Mieli pedagogai,
Rugsėjis sugrąžina mus iš vasaros, jis pradeda rudenį – dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, stebuklingais saulėtų rytų voratinkliais pasidabinusį. Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią... Sveikiname su Rugsėjo pirmąja – Mokslo ir žinių diena! Lai naujieji mokslo metai atvers kelius į besiskleidžiančias ieškojimams ir tobulėjimui erdves. Telydės Jus kantrybė, santarvė ir sėkmė.
Zarasų švietimo centro kolektyvo vardu direktoriaus pavaduotoja Nadiežda Matušova
Rajono pradinių klasių mokytojai mokėsi taikyti „Antrojo žingsnio“ programą mokykloje
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras vykdo valstybės projektą „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas. Viena šio projekto veiklų yra prevencinių, socialinius ir emocinius įgūdžius ugdančių programų rengimas ir įgyvendinimas. Paramos vaikams centre jau trečius metus vykdoma davusi puikių rezultatų ir nesudėtinga mokytojams naudoti programa „Antras žingsnis“ („Second Step“). Švietimo centrui bendradarbiaujant su SPPC ir Paramos vaikams centru buvo sudaryta galimybė rajono pradinių klasių mokytojams dalyvauti „Antro žingsnio“ programos taikymo mokyklose mokymuose.
Mieli mokytojai,
Vasara dovanoja saulės bučinį, dangaus žydrinę, ežero bangų ošimą, jūros platybes, kalnų didybę, paukščio giesmę....
Sustokime, neskubėkime, džiaukimės nuostabiomis akimirkomis...
Ryte pabraidžiokim po rasotą pievą, pasitikim saulę, pasivaikščiokim žvaigždėtą naktį, paklausykim žuvėdrų klyksmo, pabūkim su artimais žmonėmis, pajuskime gyvenimo džiaugsmą, žmogaus ir gamtos ryšio palaimą.
Linkime Jums gražių atostogų akimirkų. Tedžiugina Jus gamtos grožis ir sutiktų žmonių gerumas.

Švietimo centro darbuotojų vardu
direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių
Nadiežda Matušova

Konferencija ,,Gerosios patirties sklaida – netradicinių, neformalaus ugdymo priemonių diegimas ugdant socialiai aktyvų ir atsakingą, naujovėms imlų jauną žmogų“
Birželio 17 d. Zarasų švietimo centre vykusioje konferencijoje „Gerosios patirties sklaida – netradicinių, neformalaus ugdymo priemonių diegimas ugdant socialiai aktyvų ir atsakingą, naujovėms imlų jauną žmogų“, kurią vedė projektų vadovas Zigmas Nagys, buvo pristatyta internetinės svetainės „Drąsinkime ateitį“ dabartis.
„Drąsinkime ateitį“ šiandien – tai sėkminga neformalaus ugdymo priemonė. Lietuvos mokyklose projektas įgyvendinamas jau penkerius metus. Be „Sėkmės pamokų“ – susitikimų su žymiais, nusipelniusiais žmonėmis, kurie įrašomi į mokyklos „Garbės galeriją“ – „Drąsinkime ateitį“ įgyvendina pilietiškumą ir patriotiškumą, verslumą, kūrybiškumą ir asmeninę iniciatyvą skatinančius projektus.

Tarptautinis seminaras-praktikumas „JUDĖK 2011“
Šių metų birželio 3 dieną įvyko tarptautinis seminaras-praktikumas „JUDĖK 2011“. Seminaro programą parengė Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas Algirdas Buičenka. Jis ne tik šaunus kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjas, mokytojas konsultantas, vedantis įvairius sporto renginius bei seminarus, bet jau daugelį metų sėkmingai vadovauja rajono kūno kultūros mokytojų ir trenerių metodiniam būreliui. Mokytojas ekspertas — vienas geriausių kūno kultūros mokytojų Lietuvoje.
Gausiai susirinkusius seminaro - praktikumo dalyvius sveikino Zarasų rajono savivaldybės meras Arnoldas Abramavičius, Sporto centro direktorius Arūnas Zavackas, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių Nadiežda Matušova.

BMT2 komandos seminaras Zarasų švietimo centre
Zarasų švietimo centre birželio 20 dieną vyko trečiasis, paskutinysis, seminaras rajono BMT2 „tinkliuko“ komandoms. Jo tema – „Vertinimas, įsivertinimas. Besimokanti mokykla“. Į seminarą atvyko Zarasų „Ąžuolo“, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijų, Zarasų „Santarvės“ pradinės, Turmanto pagrindinės bei Zarasų žemės ūkio mokyklų komandos. Seminaro tikslas – tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo gebėjimus, įsivertinti veiklos BMT2 projekto „tinkliuke“ sėkmę.
Seminaro lektorių grupė iš Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos dalijosi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo patirtimi ir kvietė kartu ieškoti iškylančių problemų sprendimų, aptarė mokyklos ir komandos veiklos įsivertinimo tikslus ir būdus. Seminaro programą pristatė ir veiklą aptarė Zarasų švietimo centro metodininkė Laima Mikitienė. Andželika Vitkūnienė, pristatydama grupinio darbo metodą „Stalelis“,
Metodinė išvyka į Ignaliną
Birželio 8 d. Zarasų švietimo centro PPT specialistų komanda buvo išvykusi į Ignalinos švietimo centrą, kur vyko Utenos apskrities PPT specialistų ir vadovų metodinė diena. Renginyje dalyvavo PPT specialistai ir vadovai iš Anykščių, Molėtų, Utenos bei Visagino. Ignalinos švietimo centro direktorė Rimutė Šiaudinienė skaitė pranešimą „Ignalinos r. PMMMC veiklos organizavimas“. Specialioji pedagogė, logopedė Danutė Urbšienė pasidalino įspūdžiais iš kelionių ir skaitė pranešimą „Inkliuzinis ugdymas Jungtinėje Karalystėje, Danijoje ir Olandijoje“. Po to darbas vyko grupėse.

Olimpiados ir konkursai baigėsi – sėkmės kiekvienam
Šešis mėnesius – nuo gruodžio iki gegužės – Zarasų švietimo centre intensyviai dirbo rajoninių olimpiadų ir konkursų dalyviai. Gabiausi rajono mokyklų mokiniai atliko biologijos ir istorijos testus, sprendė matematikos ir fizikos uždavinius, rašė rašinius, diktantus ir esė, programavo ir filosofavo bei atliko kitas užduotis.
Į olimpiadas ir konkursus atvyko 459 gabiausi mokyklų mokiniai iš 10 rajono ugdymo įstaigų. 2010-2011 m. m. buvo organizuota 13 respublikinių olimpiadų rajoninių etapų, 4 konkursai, 6 rajoninės olimpiados, tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2011“, pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“.
Daugiausiai mokinių dalyvavo 44-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados (39) ir Lietuvos mokinių technologijų olimpiados (31) rajoniniuose etapuose,

Projekto „Lyderių laikas“ edukacinių knygų pristatymas
Šių metų gegužės 27 dieną, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinėje mokykloje, įvyko šios mokyklos pedagogų kolektyvui ir kitų rajono švietimo įstaigų bendruomenėms skirtas projekto „Lyderių laikas“ edukacinių knygų pristatymas. Renginyje buvo pristatytos keturios knygos: Goleman D., Boyatzis R., McKee A. „Lyderystė. Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą“, Robbins S. P., „Kaip vadovauti žmonėms“, Robert Slater, „29 Jacko Welcho lyderystės paslaptys“ ir K. Ludeman, E. Erlandson, „Alfa sindromas “. Knygas pristatė dvi šaunios pedagogės – praktikės iš Kauno Vilija Demjanova ir Gitana Liaudinskienė.
Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros turimi išorės vertinimo duomenys suponuoja prielaidą, kad šiandienos mokyklose vadybiniai sprendimai ne visuomet turi įtakos mokyklos ugdymo ir mokymosi kokybei. Tai rodo, kad mokyklų vadovai dažniau prioritetus teikia ne ugdymo procesui, bet įvairioms kitoms mokyklos veikloms. Tačiau šalyje yra pavyzdžių, kad gera vadyba ir lyderystė kuria gerai organizuotą, susitelkusią bendruomenę ir į mokinio ugdymąsi orientuotą mokyklą. Tokia geroji 8 mokyklų praktika yra atrasta mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo metu ir publikuojama video filme „Atrask sėkmę“.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, koordinuodama mokyklų veiklos kokybės išorės ir vidaus vertinimo procesus, atrado ir daugiau geros praktikos pavyzdžių, kurie yra skleidžiami serijoje „Į pagalbą mokyklai“, t.y. filmuotų pamokų aplankuose.